ტექნოლოგიური და ინდუსტრიული პროგრესის სამყაროში, დღითი დღე იცვლება ყველა სფერო და მათი არსებობის პრინციპები. ერთერთი ყველაზე თვალსაჩინო მიმართულება, რომელიც საოცარ ტრანსფორმაციას განიცდის ტექნოლოგიების ცვლილებასთან ერთად, არის მარკეტინგი და რეკლამა. იცვლება მომხმარებლის ქცევის წესები, ინტერესები და გემოვნება.

21-ე საუკუნეში, ნებისმიერი – დიდი, მცირე თუ საშუალო ბიზნესის წარმატებული საქმიანობისთვის გარდაუვალი აუცილებლობაა, ფეხი აუწყოს ბაზრის ტენდენციებს, გამოიყენოს ინფორმაციის მიწოდების ეფექტიანი არხები და ჩანდეს სწორედ იქ, სადაც მისი პოტენციური მომხმარებელი იყრის თავს.

სწორედ ამ ტენდენციის გათვალისწინებით, 2011 წლიდან მარკეტინგული კომპანია „კაპალი” და ჩვენი გუნდი, ციფრულ სივრცეში, თქვენს საჭიროებებზე მორგებულსრულ მარკეტინგულ მომსახურებას გთავაზობთ, შედეგად კი მომხმარებლის მხრიდან თქვენი პროდუქტით დაინტერესებას ვუზრუნველვყოფთ.